Luontokysymyksiä

LuontoPortti on asiantuntijoidensa kera vastannut jo yli 2 000 kysymykseen. Nyt pidämme pienen tilapäisen tauon - jatkamme kysymysten vastaanottamista myöhemmin kesällä!

Lauri Lappi

Lauri Lappi

Viimeksi vastattuja

Kysymysarkisto

Kaksisiipinen

Liitteessä oleva kaksisiipinen on kuvattu 30.5.2006. Kuvausvälineenä oli ensimmäinen digikamerani. Olen yrittänyt löytää otukselle nimen, mutta turhaan.

Kysymyksen lähetti: Lauri Lappi

Vastaus

Kyseessä on tanhukärpänen, Empis stercorea

Tähän -aihealueen kysymykseen vastasi .

Per-Olof Wickman on professori Tukholman yliopistossa. Hän vastaa erityisesti perhosia koskeviin kysymyksiin. Per-Olof on kuvannut useimmat LuontoPortti-sivujen perhoslajeista, sekä tuottanut perhosten lajikuvaukset ja määrityskaavion niiden tunnistamiseksi.

Tilaa artikkelit
Tunnista lajeja!
Tunnista lajeja!
LuontoPortti Facebookissa

Unesco