Yhteistyökumppanit

Suomen Ympäristökeskus

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on tutkimus- ja asiantuntijalaitos. Se tutkii ympäristön muutoksiin liittyviä ilmiöitä ja kehittää ratkaisuja muutosten hallintaan. SYKE:n osaaminen perustuu pitkäaikaiseen ympäristön seurantaan, monipuoliseen tutkimustietoon ja vankkaan asiantuntemukseen.

Muut yhteistyökumppanit

Birdlife, Helcom, Helsingin Yliopisto, Ilmasto-opas.fi, Nokia, Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö, Tdwg, Toyota, Ulkoasiainministeriö, Visit Finland

Tilaa artikkelit
Tunnista lajeja!
Tunnista lajeja!
LuontoPortti Facebookissa