Yhteistyökumppanit

Suomen Ympäristökeskus

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on tutkimus- ja asiantuntijalaitos. Se tutkii ympäristön muutoksiin liittyviä ilmiöitä ja kehittää ratkaisuja muutosten hallintaan. SYKE:n osaaminen perustuu pitkäaikaiseen ympäristön seurantaan, monipuoliseen tutkimustietoon ja vankkaan asiantuntemukseen.

Muut yhteistyökumppanit

Birdlife, Helcom, Helsingin Yliopisto, Ilmasto-opas.fi, Mercedes Benz, Nokia, Pohjois-Karjalan Sähkö, Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö, Tdwg, Ulkoasiainministeriö

Tilaa artikkelit
Tunnista lajeja!
Tunnista lajeja!
LuontoPortti Facebookissa