• Kaupunkiekologia – ajankohtainen aihe

  Biotieteellisen tiedekunnan dekaanin Jari Niemelän haastattelu

  28.08.09 Kategoria:

  Helsingin yliopiston Biotieteellisen tiedekunnan dekaanin Jari Niemelän työhuoneen ikkunasta avautuu näkymä yli Viikin ja kauempana siintävien kaupunkialueiden. Dekaani Jari Niemelä on kaupunkiekologian professori. Hän on mukana monissa tutkimushankkeissa hallinnollisten tehtäviensä lisäksi. Niemlä on myös Suomen WWF:n hallituksen puheenjohtaja ja kansainvälisen WWF:n hallituksen jäsen. Luonto on kiinnostanut häntä lapsuudesta alkaen.

  ”Suomi on katettu aika hyvin”, toteaa Niemelä luetellessaan Tvärminnen, Lammin ja Kilpisjärven biologiset kenttäasemat sekä Lahden ja Viikin kampukset. Biotieteellisessä tiedekunnassa on laaja kirjo opetusta ja tutkimusta biologian ja ympäristötieteen aloilta.

  Lue lisää...

 • Kansainvälinen yhteistyö käynnistymässä

  Professori Raúl Montenegron haastattelu

  27.08.09 Kategoriat: ,

  LuontoPortin keskeisenä ja tärkeänä tavoitteena on antaa kaikille mahdollisuus oppia eri maiden eliöistä ja ekosysteemeistä. Argentiinalainen professori Raúl Montenegro on esimerkki yhteistyöstä kiinnostuneesta tutkijasta ja ympäristönsuojelijasta.

  Lue lisää...

 • Minä pystyn vaikuttamaan!

  Elintarvike-ekologian professori Sirpa Kurppa, MTT

  26.08.09 Kategoriat: ,

  Nykypäivänä missään ei voi säästyä kuulemasta, kuinka ihmiskunta on vaikuttanut luonnon hyvinvointiin. Valitettavasti uutiset ovat olleet pääasiassa varsin surullisia. Vihdoin on kuitenkin alettu pienen askelin ymmärtää, että asioihin voi myös vaikuttaa, eikä negatiivisia uutisia tarvitse vain hyväksyä. LuontoPortin yhtenä tehtävänä on auttaa ihmisiä ymmärtämään monipuolisesti, kuinka omilla päivittäisillä toimillaan voi toimia niin ihmiskunnan kuin koko maapallon hyväksi. Useinkaan ei tulla ajatelleeksi, että jokapäiväinen leipämme voi olla yksi niistä asioista, joilla voi vaikuttaa paitsi omaan terveyteen, myös luonnon hyvinvointiin. Helsingin yliopistossa tutkitaan jatkuvasti muun muassa kouluruokailun ja yksittäisten kotitalouksien ruuan hankkimisen ympäristövaikutuksia. Haastattelimme aiheesta elintarvike-ekologian professori Sirpa Kurppaa.

  Lue lisää...

uudemmat |

Tule mukaan villiyrttikursseillemme

LuontoPortti Facebookissa

Unesco