Uutiset

Hyönteissyöjät suojelevat kasvikuntaa

Julkaistu: 12.04.2010, Kategoria:

Laajassa hyönteissyöjiä tarkastelevassa tutkimuksessa on havaittu, että hyönteissyöjien, kuten tiettyjen lintujen, lepakoiden ja liskojen vaikutus metsien kasvuun on aiemmin luultua suurempi. Epäsuora yhteys kasvien biomassan kasvamiseen muodostuu siitä, että näiden eläinten vaikutus kasveja syövien hyönteisten määrään on suuri. Lisäksi niiden on todettu vähentävän viljelyskasveja tuhoavia hyönteisiä ja vaikuttavan siten viljasatoihin. Tutkimuksessa analysoitiin 113 hyönteissyöjiin liittyvää tutkimusta neljältä mantereelta. Lintujen, lepakoiden ja liskojen hyönteissaalistuksen todettiin vähentävän kasvien tuhoja 40 prosentilla ja kasvattavan biomassaa 14 prosentilla.

Tutkimus on julkaistu PNAS-lehdessä: www.pnas.org

Tule mukaan villiyrttikursseillemme

LuontoPortti Facebookissa

Unesco