Uutiset

Matelijoiden ja sammakkoeläinten tilanne melko hyvä

Julkaistu: 22.07.2011, Kategoria:

Vuonna 2010 tehdyn uhanalaisarvioinnin mukaan vain kangaskäärme on viidestä matelijastamme uhanalainen. Sammakkoeläimistä rupilisko luokiteltiin erittäin uhanalaiseksi. Se on myös luonnonsuojelulain tarkoittama erityisesti suojeltava laji. Yleisimpien lajien, kuten kyy, sammakko tai rupikonna, osalta levinneisyyksissä ei ole havaittu suuria ja alueellisia muutoksia vuoden 2000 uhanalaisarviointiin verrattuna.

Tehokas ja voimaperäinen maankäyttö, kuten asutuksen leviäminen, uhkaa paikallisesti matelija- ja sammakkoeläinkantoja. Sammakkoeläimet tarvitsevat lisääntymiseen vesiympäristön, kuivaa maata ravinnon hankintaan ja sopivan talvehtimispaikan. Talvehtimispaikkojen puute voi olla paikoin ongelma myös yleisemmille lajeille, kuten kyylle, rantakäärmeelle ja vaskitsalle.

Ilmaston lämpeneminen saattaa kuivattaa entistä nopeammin sammakkoeläinten lisääntymisvesiä. Toisaalta monet pihalammikot ja muut vastaavat ihmisen rakentamat vesialtaat kelpaavat usein kutupaikaksi sammakolle ja vesiliskolle.

Muualla maailmassa sammakkoeläinkantoja voimakkaasti vähentäneet taudit sekä UV-säteily ja ympäristömyrkyt eivät toistaiseksi uhkaa Suomen sammakkoeläin- ja matelijalajistoja. Uusi uhka saattaa olla Iridoviridae-heimoon kuuluva Ranavirus. Nämä DNA-virukset ovat aiheuttaneet sammakkoeläinten massakuolemia ympäri maailmaa. Virukset leviävät esimerkiksi kalaistutusten mukana. Toistaiseksi Ranavirusta ei ole Suomessa tavattu.

Suomen vakinaiset matelija- ja sammakkoeläinlajit ovat rauhoitettuja kyytä lukuunottamatta.

Lähteet ja linkit