Uutiset

Itämeren lohikanta heikentynyt

Julkaistu: 22.07.2011, Kategoria:

Lohi, Salmo salar. Kuva: Gösta Sundman: Suomen Kalat – Kansalliskirjaston kokoelmat.

Lohi, Salmo salar. Kuva: Gösta Sundman: Suomen Kalat – Kansalliskirjaston kokoelmat.

Suomen luonnonsuojeluliitto pitää Itämeren lohitilannetta huolestuttavana. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen luotausten mukaan merkittävimpään kutujokeen, Tornionjokeen, on tänä vuonna tähän mennessä noussut kudulle noin 19 000 yli 60 senttimetrin pituista kalaa. Vuonna 2009 vastaava lukema oli lähes kaksinkertainen. Nousulohien määrä on selvästi vähemmän kuin mitä tarvittaisiin vahvan poikastuotannon varmistamiseksi.

“Tilanne on otettava vakavasti. Maa- ja metsätalousministeriö on lepsunut eikä tarvittaviin toimiin lohen pelastamiseksi ole ryhdytty. Kansallisesti pitää tiukentaa rannikko- ja jokikalastusta, tarvittaessa täysrauhoituksella”, sanoo luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen. “Suomen pitää vaikuttaa EU:ssa niin, että lohen kalastus saadaan kestävälle tasolle eli Kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES:n suositusten tasolle. Tämä jo merkitsisi Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden kalastuskiintiön puolittamista.”

Hallitus on sitoutunut toimimaan luonnonlohen suojelemiseksi ja sen elinvoimaisuuden turvaamiseksi erityisesti Tornionjoella ja Simojoella. Lisäksi hallitusohjelmassa edellytetään, että Suomi toimii EU:ssa Itämeren kalakantojen elvyttämiseksi ja kalastuskiintiöiden mitoittamiseksi siten, että ne eivät ylitä lajin suurinta kestävän saaliin määrää.

Lähteet