Uutiset

Pientaloyhtiöissä kompostoidaan omakotitaloja vähemmän

Julkaistu: 26.07.2012, Kategoria:

Suomalaisista omakotiasujista 54 prosenttia omistaa kompostorin. Rivi-, pari ja erillistaloissa asuvia kompostointi sen sijaan ei kiinnosta, sillä kompostori on heistä vain 24 prosentilla ja vain 9 prosenttia on kiinnostunut sellaisen hankkimisesta. Tulokset käyvät ilmi Biolanin TNS Gallupilla teettämästä tutkimuksesta.

- Tulos on hämmentävä, sillä samassa kyselytutkimuksessa peräti 69 prosenttia rivi-, pari- ja erillistaloissa asuvista sanoo haluavansa vähentää omilla valinnoillaan ympäristön kuormittamista, toteaa Biolanin markkinointijohtaja Timo Huhtamäki.

Kompostorin yleisyyteen näyttäisi vaikuttavan myös vastaajan ikä. Rivi-, pari ja erillistaloissa asuvista 35-45-vuotiaista vain 19 prosentilla on kompostori, kun yli 56-vuotiaista kompostorin omistaa 30 prosenttia.

Kompostorin valintakriteereistä tärkeimpiä ovat hinta ja ekologisuus. Suomalaiset kompostoivat eniten puiden lehtiä ja biojätteitä.

Kotitalouksien jätteet tuottavat yli puolet jätteiden tuottamista kasvihuonekaasupäästöistä, vaikka niiden osuus jätemassasta on vain 5 prosenttia. Toukokuussa 2012 voimaan tulleen jätelain tavoitteena on, että vuonna 2016 vähintään puolet yhdyskuntajätteestä kierrätetään.