Uutiset

Suomen luonnonsuojeluliitto esittää kesähakkuista luopumista

Julkaistu: 04.06.2013, Kategoriat: ,

Suomen luonnonsuojeluliiton tiedote 4.6.2013

Suomen luonnonsuojeluliitto esittää metsänhakkuista luopumista lintujen pesimäaikaan keväällä ja kesällä. Suomen lainsäädäntö ei käytännössä aseta minkäänlaisia rajoitteita lintujen herkimpänä lisääntymisaikana tehtäville metsänhakkuille. Vaikka luonnonsuojelulaki kieltää rauhoitettujen eläinten tappamisen, lintujen munien keruun ja erikseen lisääntymisaikaisen häirinnän, niin saman lain poikkeuspykälä sallii kesähakkuut.

“Kiihkeimpään lisääntymisaikaan tehtävät hakkuut eivät ole ekologisesti eivätkä etenkään eettisesti kestävää metsätaloutta. Vaikka mitään tarkkaa määrää ei voida sanoa, niin on arvioitu, että metsäkoneiden kourissa tuhoutuu vuosittain Suomessa kymmeniä tuhansia lintujen pesiä, munia ja poikasia”, kertoo suojeluasiantuntija Risto Mustonen Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Luonnonsuojeluliiton mukaan pesimäaikaisille hakkuille ja metsämaan muokkauksille tulee asettaa selkeät rajat, jotka takaavat pesimärauhan luonnonvaraisille linnuille. Hakkuita tulisi nykyistä tiukemmin rajoittaa huhtikuun ja heinäkuun välisenä aikana. Pesinnän kannalta erityisen herkkiä elinympäristöjä ovat lehtipuuvaltaiset metsät ja rantametsät, koska niissä linnunpesien määrä hehtaarilla on suurin.

Nykyinen talousmetsien hoitoa säätelevä metsälaki ei huomioi pesintärauhaa lainkaan. Myös nykyiset metsänhoidonsuositukset ainoastaan kehottavat välttämään hakkuita mahdollisuuksien mukaan tietyissä metsätyypeissä. Metsäsertifikaateista ainoastaan FSC asettaa pesimäaikaisille hakkuille joitain selviä rajoituksia, yleisempi PEFC -sertifikaatti ei säätele kesähakkuita millään tavalla.

Luonnonsuojeluliiton mielestä valtion maita hallinnoiva Metsähallitus voisi toimia asiassa vastuullisena tiennäyttäjänä ja luopua kesähakkuista.

Kesähakkuista luopumisella on taloudellisia hyötyjä metsänomistajalle, koska samalla vähennetään maaperälle ja puustolle aiheutuvia korjuuvaurioita ja ehkäistään talousmetsissä haitallisen juurikäävän leviämistä.

Lisätietoja:

Risto Mustonen
suojeluasiantuntija,
puh. 0400-687 856

Risto Sulkava
puheenjohtaja
puh.050-5602113

etunimi.sukunimi@sll.fi

Tekstilähde: SLL tiedote 4.6.2013