Uutiset

Talvivaara aloitti jätevesien juoksuttamisen

Julkaistu: 06.03.2013, Kategoriat: ,

Talvivaara aloitti keskiviikkona 6.3. käsiteltyjen jätevesien juoksuttamisen Oulujoen vesistön suuntaan. Talvivaara on käsitellyt juoksutettavaa vettä neutraloimalla sitä ja saostamalla haitta-aineet osittain hydroksideiksi. Juoksutus keskeytetään, mikäli veden laatu antaa siihen aihetta.

Vaasan hallinto-oikeus kumosi maanantaina Talvivaaran luvan johdattaa poistovesiä kipsisakka-altaan ohi. Talvivaaran mukaan päätös ei liity nyt aloitettuihin liikavesien ylimääräisiin juoksutuksiin, vaan yhtiö on ilmoittanut toteuttavansa juoksutukset suunnitellusti.

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä Talvivaaran suunnittelemilla jätevesien juoksuttamisella ei ole laillisia perusteita. Ympäristönsuojelulain mukaan (62§) ylimääisten juoksutusten tyyppisiä hätätoimenpiteitä saa tehdä vain, jos kyseessä on akuutti katastrofi tai sellaisen riski, jollaiseksi voitaisiin lukea esimerkiksi padon murtuminen tai tulipalo. Talvivaaran omassa ilmoituksessa hätätilannetta ei kuitenkaan perustella, ja katastrofi on SLL:n mukaan käytännössä ennen muuta taloudellinen.

SLL perustelee yksityiskohtaisesti, miksi juoksutuksia pitäisi sallia. Talvivaara on perustamisvaiheessa luvannut ns. suljetun vesikierron, jossa jätevesiä ei pääse luontoon ollenkaan. Tätä lupausta se ei ole kuitenkaan täyttänyt. Nyt juoksutettavaksi aiottava vesimäärä on valtava. Neljässä kuukaudessa on tarkoitus juoksuttaa puolentoista vuoden vesiannos.

Mikäli veden neutralointi tehdään väärin, se tuottaa vuorotellen erittäin hapanta ja emäksistä vettä, mitä mikään elollinen ei kestä. Juoksutettava vesi on myös hyvin suolaista, minkä vuoksi se on raskaampaa kuin järvien vesi. Siksi se vajoaa pohjaan häiriten järven luonnollista vesikiertoa. Tällöin järven pohja ei saa uutta happea, mikä on vahingollista pohjan eläimille ja kaloille.

Lisäksi SLL muistuttaa, että marraskuussa tapahtuneen vuodon vaikutuksia ei vielä tiedetä, sillä niiden tutkiminen on kesken. Nyt saastunut on joka tapauksessa jo kymmenien neliökilometrien kokoinen alue. Uusien juoksutuksien vaikutusta luontoon ei pysty kukaan arvioimaan.

Lähteet