Päätoimittajalta

LuontoPortti-verkkolehden taustaa

Julkaistu: 10.09.09 Kategoriat: ,

LuontoPortti-verkkolehti avataan tänään Suomen akateemisen luokanopettajakoulutuksen 30-vuotisjuhlan kunniaksi. Luokanopettajat ovat ammattiryhmä, jonka jo opetussuunnitelman perusteiden mukaan tulisi edistää oppilaiden lajientuntemusta. Kun yliopisto-opetuksessa ei lajientuntemukseen voida syventyä, niin LuontoPortti-verkkopalvelu ja verkkolehti tarjoavat opettajille ja kaikille muillekin mahdollisuuden löytää tietoa lajeista ja niiden elinympäristöistä sekä auttaa lajien tunnistamisessa.

Haluamme lisätä ymmärrystä luonnosta, sen monimuotoisuudesta ja siinä tapahtuvista vaihteluista. Tämä on perinteisen luonnonharrastuksen näkökulma ja tuo monille meistä suurta mielihyvää. Itse asiassa oletamme, että ihmistä eläinlajina luonnehtii biofilia, voimakas tunne muuhun elämään kuulumisesta ja sen mukana kiinnostus luontoon sekä rakkaus elämään. Luonnon tuntemuksen ja luonnon rakkauden edistäminen ovat elämänikäisen luontokasvatuksen perustehtäviä.

Toiseksi ihmiskunnan suurten ongelmien, kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen näkökulmasta pyrimme tuomaan esiin tosiasioita ja rakentavia näkökulmia. Ilmaston lämmetessä lajien levinneisyydet ja runsaussuhteet muuttuvat. Tätä muutosta on itsekunkin tärkeää ja myös kiinnostavaa seurata. Kun paikkatiedoin varustettuja lajien digikuvia tallennetaan LuontoPortti-verkkopalveluun, niin ne tarjoavat kiinnostavan uuden mahdollisuuden myös ilmaston muutoksen seuraamiseen ja tutkimiseen. Paikkatietojen julkaisemisessa on tosin oltava hyvin harkitseva, jotta harvinaisuudet ja uhanalaiset lajit eivät joutuisi vaaraan tai tuhotuiksi. Olemme aivan liian usein saaneet kuulla, miten ymmärtämättömät ihmiset ovat vieneet uhanalaisia ja jopa rauhoitettuja kasveja luonnosta. Koetamme omalta osaltamme LuontoPortti-verkkopalvelussa edistää ymmärrystä luonnosta ja siitä nauttimista. Digikuvaaminen tuottaa iloa ja kiinnittää huomion luonnon kauneuteen, erikoisuuksiin, poikkeamin ja ongelmiin. Siten luonnon kuvaaminen ja osallistuminen LuontoPortti-verkkopalvelun rakentamiseen edistää huolehtimista luonnosta ja yleisemminkin ympäristöstämme.

Lajitason lisäksi koetamme edistää ymmärrystä siitä, että kaikki eliölajit, ihminen mukaan lukien, ovat ekosysteemin osia ja monin tavoin riippuvaisia toisistaan ja ekosysteemien toiminnasta. Olemme kaikki myös maapallon elämän kehän eli biosfäärin osia ja saamme sieltä kaiken tarvitsemamme hapen, puhtaan veden, ravinnon, uusiutuvat raaka-aineet ja energiaa. Tätä kutsutaan ekosysteemien ilmaispalveluiksi. Ilmaisuus merkitsee sitä, että nämä ekosysteemien palvelut ovat kokonaisuutena korvaamattomia, niitä ei voi ostaa millään rahamäärillä. Voimme aina oppia niistä lisää. Juuri tämä on elämänikäisen biologian oppimisen, ympäristökasvatuksen sekä kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen näkökulma.

Elämme YK:n julistamaa Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen vuosikymmentä (2005–2014). Ymmärrämme nykyään kansainvälisten sopimusten mukaisesti, että hyvän ympäristön ja hyvän elämän edistämiseksi meidän on jatkuvasti pyrittävä sekä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään kehitykseen. Tämän saavuttamiseksi me kaikki tarvitsemme oikeanlaista innovointia. LuontoPortti-verkkopalvelu on juuri sellainen innovaatio.

Professori Mauri Åhlberg, päätoimittaja

Kirjallisuutta
  • Frumkin, H.S. 2001: Beyond toxicity: Human health and the natural environment. American Journal of Preventive Medicine, 20(3), 234-240.
  • Kellert, S.R. & Wilson, E.O. (Eds.) 1993: The Biophilia Hypothesis. Island Press.
  • Wilson, Edward O. 1984: Biophilia. Cambridge: Harvard University Press.
  • Wilson, E.O. 2001: Nature matters. American Journal of Preventive Medicine 20(3), 241-242.
  • Wilson, E.O. 2001: Nature matters. American Journal of Preventive Medicine 20(3), 241-242.

Artikkelin kommentointi ei käytössä.