Uutiset

Lapset ja nuoret ympäristökansalaisina

Julkaistu: 14.01.2010, Kategoriat: ,

Perjantaina 15.1.2010 tarkastetaan MMM Sanna Koskisen väitöskirja ”Lapset ja nuoret ympäristökansalaisina – Ympäristökasvatuksen näkökulma osallistumiseen” Helsingin yliopiston biotieteellisessä tiedekunnassa. Tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten ympäristökansalaisuuden tukemisen tärkein keino on monipuolinen yhteistyö ja avautuminen koulun ulkopuolelle.

”Tärkeä oppimiskeino on antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus olla kansalaisia ja oppia kansalaisuutta omassa elämässään, itse toimimalla”, todetaan Sanna Koskisen väitöskirjan tiivistelmässä. Tutkimuksessa esitellään malli ympäristövastuullisesta osallistumisesta oppimisprosessina. Keskeinen tekijä Koskisen mukaan on, että lapset ja nuoret kokevat voimaantumisen tunteita siitä, että on tullut kuulluksi ja huomioonotetuksi.

Vaikka lasten ja nuorten osallistumisen oikeutus on hyvä, ei Koskisen mukaan tämä ole näkynyt kovinkaan hyvin käytännössä. ”Näiden esteiden voittamisessa on keskeistä vähittäinen toimintakulttuurin ja asenteiden muuttuminen sekä opettajien ja virkamiesten osaamisen vahvistaminen. Lapset ja nuoret tarvitsevat erilaisia ja eri syvyisiä osallistumisen mahdollistavia väyliä, rakenteita ja areenoita, joilla ympäristökansalaisuus voi toteutua”, toteaa Koskinen lopuksi.

Tutkimus toteutettiin Joensuussa ja Helsingissä.

Linkki

www.helsinki.fi/kalenteri/hy/tapahtuma/201001/201001151200_16074.html