Uutiset

Luonnonsuojelujärjestöt vaativat suurpetojen suojelussa pohjoismaista yhteistyötä

Julkaistu: 22.11.2012, Kategoria:

Pohjoismaiset luonnonsuojelujärjestöt ovat huolestuineita uhanalaisten suurpetojen suojelutilanteesta. 25 luonnonsuojelujärjestöä lähetti Suomen, Ruotsin ja Norjan hallituksille kirjeen, jossa vaaditaan uhanalaisille suurpedoille vastuullisempaa ja kaukonäköisempää yhteispohjoismaista kannanhoitoa. Näin voitaisiin turvata suurpetojen, etenkin suden, säilyminen osana Pohjolan ekosysteemejä.

Suomen vastuulla olisi erityisesti suden itä-länsisuuntaisen geenivirran turvaaminen. Tämä edellyttäisi susikannan ylläpitämistä myös poronhoitoalueella, sillä se on ainut maayhteys idän ja Skandinavian kantojen välillä. Suomessa susikanta on korkeintaan 200 yksilöä, Ruotsissa noin 300 ja norjassa vain 25 yksilöä.

”Viime vuosina poliittiset päätökset ovat vieneet tilannetta entistä huonompaan suuntaan, kun esimerkiksi susikannan koon tavoitetasoja on laskettu ja suden metsästystä on lisätty”, sanoo ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen WWF Suomesta.

Äskettäin annetussa asetuksessa poronhoitoalueelle ei aseteta lainkaan ylärajaa sudenmetsästykselle myönnettävien poikkeuslupien määrälle, mikä Tolvasen mukaan voimerkitä pyyntilupaa jopa valtaosalle kaikista poronhoitoalueen susista.

Ympäristöjärjestöt toivovat, että suurpetojen suojelutilanne nousee esille tällä viikolla järjestettävässä Ruotsin ja Norjan ministerikokouksessa, jossa päätetään maiden rajaseuduilla elävien susilaumojen kohtalosta. Suomessa kirjeen allekirjoittivat WWF Suomi, Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto ja BirdLife Suomi.

Lähde