Uutiset

SLL: turpeenkaivun päästöt moninkertaisesti arvioitua suurempia

Julkaistu: 17.10.2012, Kategoriat: ,

Suomen luonnonsuojeluliiton tekemän analyysin mukaan Suomessa käytettävät arviointimenetelmät vääristävät arvioita turvemailta vesistöihin kulkeutuvan orgaanisen aineen määrästä. Vääristymän syynä ovat päästöjen arviointimenetelmien kehittymättömyys ja virheet lähtöoletuksissa.

”Todelliset päästöt voivat olla kymmen- tai jopa yli kaksikymmenkertaisia ominaiskuormituksilla kikkailtuihin arvioihin verrattuna. Suomen vesistöt eivät kestä nykymenoa, vaan viranomaisten on korjattava pitkään käytössä olleet, suorastaan valheelliset menetelmät”, vaatii Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava.

Päästöjen arvioinneissa eivät näy esimerkiksi turvekenttiä ympäröivien eristysojien kautta vesistöön päätyvät päästöt. Ojien päästöjä ei ole pidetty turpeenkaivusta aiheutuneina, mutta käytännössä turvepöly kuitenkin kulkeutuu näihin ojiin ilman kautta.

Myös tulvavesien mukana päästöjä kulkeutuu vesistöön ilman, että mittausmenetelmät havaitsevat mitään. Tulvavedet karkaavat ohi vesiensuojelurakenteiden, ja niiden mukana vesistöön voi siirtyä koko vuoden arvioitu päästömäärä parissa vuorokaudessa.

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä ongelmien taustalta löytyy kilpailua vääristävä tukipolitiikka, kuten verohelpotukset turpeenpoltolle ja valtiontuki soiden ojitukseen. Kansalaisille väitetään virheellisesti, että vedet ovat kunnossa, vaikka näin ei ole. Samalla vesistöjen tilassa voidaan nähdä muutoksia, jotka eivät selity tilastoilla.

Ympäristöministeriö on aloittanut turvemaiden vesiensuojeluohjeiden uusimisen. Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan lisätietoa päästöistä tarvitaan nopeasti, jotta turvelupia myönnettäessä viranomaiset voivat tarkentaa käytäntöjään. Luonnonsuojeluliitto ehdottaakin, että Suomen ympäristökeskus (SYKE) selvittäisi turvepäästöjen todellisen tilanteen.

Lähde