Uutiset

Talvivaaran päästöjen vaikutukset vakavoituneet

Julkaistu: 13.11.2012, Kategoriat: ,

Suomen ympäristökeskuksen mukaan Talvivaaran jätevesivuodon aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat vakavoituneet viime viikosta. Uusien mittaustulosten valossa näyttää siltä, että etenkin kaivosalueen eteläinen alue on kuormittunut. Kaivokselta on vuotanut suuria määriä raskasmetalleja, kuten nikkeliä, sinkkiä mangaania, natriumia ja kuparia sekä sulfaatteja. Arvioiden mukaan erityisesti nikkelipäästöt ovat huolestuttavia. Nikkeli on myrkyllistä vesieliöille ja voi aiheuttaa kalakuolemia. Eri aineiden yhteisvaikutusta voidaan arvioida vasta pitkällä aikavälillä.

Nikkelin pitoisuudet ovat ylittäneet raja-arvot selkeimmin. Kaivosalueen eteläpuoliseen Vuoksen vesistön Kivijärveen oli valunut sunnuntai-iltaan mennessä yli 900 kg nikkeliä. Järven nikkelipitoisuus nousee arviolta 300 mikrogrammaan litrassa, kun ympäristönlaatunormi on alueella noin 22-35 mikrogrammaa litraa kohti. Myös kivijärven alapuolisessa Laakajärvessä nikkelipitoisuuden arvioidaan nousevan, maksimin ajoittuessa ensi kesään.

Kaivosalueen pohjoispuolella sijaitsevaan Kalliojärveen oli nikkeliä kulkeutunut 220 kg. Pitoisuus Kalliojärvessä tulee nousemaan 450 mikrogrammaan litrassa. Kesään mennessä pitoisuus todennäköisesti laskee sataan mikrogrammaan litrassa. Alempana sijaitsevan Kolmisopin pitoisuuden huippu jää arviolta alle 25 mikrogrammaan litrassa. Jormasjärvessä vaikutus näkyy muutaman mikrogramman nousuna kesään mennessä.

Lähde