Uutiset

Ympäristöjärjestöt ovat huolissaan myytävien valtion maiden valintamenettelystä

Julkaistu: 05.04.2012, Kategoria:

Metsähallitus on aloittanut suuren valtion maiden myynnin. Luonto-Liitto ja Suomen luonnonsuojeluliitto ovat huolissaan myytävänä olevien maiden valintamenettelystä. Järjestöt ovat löytäneet myytävien kohteiden joukosta useita, joilla on luonto- virkistys- tai muita arvoja. Järjestöjen mukaan myytäviä maita ei ole arvioitu näiden arvojen näkökulmasta lainkaan. Esimerkiksi Metsähallituksen luontopalvelut eivät ole olleet osallisena kohteiden valinnassa.

Myynnissä on jopa palstoja, joista löytyy todennäköisesti METSO-ohjelman luonnontieteellisten valintaperusteiden kriteerit täyttäviä, vielä luontokohteiksi merkitsemättömiä kohteita. Myynnissä on myös esimerkiksi luonnontilaisten purojen ja jokien rantoja sekä luonnontilaisia suopalstoja, jotka järjestöjen mukaan kuuluvat laajempiin, soidensuojelualueiksi kelpaaviin suokokonaisuuksiin.

Luonto-Liitto ja SLL pyytävät laatimassaan aloitteessa Metsähallitukselta, maa- ja metsätalousministeriöltä ja ympäristöministeriöltä toimenpiteitä sen varmistamiseksi, ettei valtion mailta myydä palstoja, joilla on luonnonsuojelullisia tai virkistyksellisiä arvoja. Myyntikohteiden valintaan tulisi liittää Metsähallituksen luontopalveluiden ja alueellisen ELY-keskuksen julkinen arviointi.

Lähde