Encyclopedia of Life

Projekti jossa jokainen eliölaji on tärkeä

Mielenkiintoista EOL:ssa on se,
että sivut eivät ole vain nyt olemassa olevia eliöitä varten
vaan myös niitä lajeja varten,
joita ei ole vielä löydetty
– Marie Studer

The Encyclopedia of Life (EOL) on ilmainen kansainvälinen internet-sivusto, jonka tarkoituksena on esitellä kaikki maapallolla elävät lajit. Ideana on tehdä jokaiselle lajille oma sivunsa. ”Mielenkiintoista EOL:ssa on se, että sivut eivät ole vain nyt olemassa olevia eliöitä varten vaan myös niitä lajeja varten, joita ei ole vielä löydetty”, sanoo tohtori Marie Studer, EOL:n Oppimis- ja koulutusosaston johtaja. Tapasimme Marie Studerin syksyllä 2009 Kasselissa Saksassa ja kuulimme hänen ajatuksiaan biodiversiteetistä. Luontoportti on solminut yhteistyösopimuksen EOL:n kanssa kesäkuussa 2009.

Studer pitää tärkeänä, että kaikki ihmiset saataisiin osallistumaan projektiin. ”Toivottavasti ihmiset pystyisivät nauttimaan siitä etsimisen ja löytämisen tuomasta jännityksestä ja ilosta, joka syntyy, kun he kulkevat luonnossa ja löytävät uusia lajeja”, hän lisää. Yksi iso haaste on saada ihmiset ymmärtämään, että meidän tietomme biodiversiteetistä on kaukana täydellisestä, sillä luonnossa on lukematon määrä tieteelle ja asiantuntijoillekin tuntemattomia lajeja. ”Jos kysyt ihmisiltä biodiversiteetistä, luulen, että he uskovat, että me tiedämme jo kaiken. He uskovat, että kaikki lajit ovat jo joko löytyneet tai kuolleet sukupuuttoon”, Studer selittää. Yksi iso haaste on tehdä uusien lajien löytämisestä ja tunnistamisesta taas hauskaa.

Uudet sukupolvet tarvitsevat uusia tapoja oppia. ”Meidän on pohdittava, kuinka voisimme tehdä tällaisen elämyksen ja kokemuksen nuorille nautittavaksi tänä päivänä?”, sanoo Studer, joka uskoo, että EOL ja LuontoPortti molemmat ovat hyviä työkaluja nuorten kannustamiseen ja rohkaisemiseen. ”Ensimmäinen askel on ymmärtää, mitä lajeja katsot, miten lajit elävät, missä ne elävät, ja että jokaisella on mahdollisuus nähdä jotain uutta. Ilman tällaista ymmärrystä kukaan ei pääse alkuun.”

EOL:n sivuilla on tähän mennessä noin 10 % 1,9 miljoonasta tieteelle tunnetusta eliölajista, joten töitä on paljon jäljellä. Tavoite ei tule onnistumaan ilman kansainvälistä kiinnostusta ja yhteistyötä. Vaikka lajien dokumentointi on todella tärkeää, myös koulutusta tarvitaan. EOL etsii sopivia yhteistyökumppaneita, joilla on innovatiivisia koulutuksellisia työkaluja ja ideoita siitä, kuinka tehdä työstä hauskaa, kuinka tukea sekä motivoida opiskelijoita ja kaikkia ihmisiä ottamaan osaa – ja ehkä jopa löytämään uusia lajeja!

On erittäin tärkeää saada kaikki kiinnostumaan biodiversiteetistä ja kestävyydestä. EOL:n ja LuontoPortin työn perustuu samalle periaatteelle: ihmisille on elintärkeää ymmärtää sekä biodiversiteetin tärkeys että se, kuinka he voivat suojella sitä.

Linkkejä

↑ Sivun alkuun