Hömötiainen

Poimintoja LuontoPortista
Hömötiainen, kuva: Jari Peltomäki

Hömötiainen, kuva: Jari Peltomäki

Hömötiainen, Poecile montanus – tämä pienikokoinen hauskannäköinen lintu pesii havumetsissä lähes koko maassa. Lintu on ollut runsas, mutta huolestuttavasti taantunut viimeisten vuosien aikana. Taantuma jatkuu, sillä lintu viihtyy vanhoissa metsissä, joissa on lahopuuta ja luonnon monimuotoisuutta. Vanhojen luonnonmetsien hupeneminen on suuri syy hömötiaisen ja monien muiden lintujen sekä hyönteisten lajikatoon. Ihmisen toiminnalla asiaa voidaan korjata. Jätetään jäljellä olevat vanhat metsät koskemattomiksi.

Lisätietoa hömötiaisesta ääninäytteineen: luontoportti.com/t/677/

Tutkimustietoa suomalaisten lajien uhanalaisuudesta löydät osoitteesta:

ymparisto.fi/punainenlista

Jo vuonna 2015 julkaisussa Suomen lintujen uhanalaisuus, s. 21” mainitaan esimerkiksi hömötiaisen kohdalla seuraavaa:

”Voimakas metsätalous on johtanut luonnontilaisen kaltaisten metsien ja erityisesti lahopuun vähenemiseen. Hömötiainen (Poecile montanus) ja töyhtötiainen (Lophophanes cristatus), jotka ovat olleet metsiemme runsaimpia lajeja, ovat vähentyneet huolestuttavasti, eikä muita syitä kuin mainitut ole löydettävissä. … Hakkuutoiminnan tavoiteltu lisääntyminen on uhkatekijä linnustolle, sillä se lisää entisestään nuorten metsien osuutta ja pirstoo varttuneita metsiä.”

Linkki tutkimukseen: Suomen lintujen uhanalaisuus 2015 (pdf-tiedosto)

Teksti: Eija Lehmuskallio
Kuva: Jari Peltomäki, finnature.fi

Seuraa meitä Instagramissa:

Jari Peltomäki
naturegateofficial

↑ Sivun alkuun