Luontokysymyksiä

Osiosta löydät vastauksia kävijöiden lähettämiin luontokysymyksiin. Yhdessä asiantuntijoidemme kanssa olemme vastanneet tähän mennessä jo yli 2 000 mielenkiintoiseen kysymykseen.

Sol-Britt Raj

Sol-Britt Raj

Viimeksi vastattuja

Kysymysarkisto

Mikä lintu kuvassa keskellä?

Mikä lintu on kuvan keskellä. Onko kyseessä metsähanhi?

Kysymyksen lähetti: Sol-Britt Raj

Vastaus

Kuvassa on nuori tundrahanhi, Anser albifrons.

Jan Södersved

Tundrahanhi LuontoPortissa

Tähän -aihealueen kysymykseen vastasi .

BirdLife Suomi ry on lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö, joka on maamme 30 lintuyhdistyksen ja näiden yli 10 000 jäsenen keskusjärjestö. BirdLife Suomen tavoitteena on linnustonsuojelun ja lintuharrastuksen kautta edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja kestävää kehitystä. www.birdlife.fi