Uutiset

Hopearuutana ja mustatäplätokko luokiteltiin haitallisiksi

Julkaistu: 27.11.2014, Kategoria:

Vieraslajiasioiden neuvottelukunta on muuttanut hopearuutanan ja mustatäplätokon vieraslajiluokituksen haitalliseksi. Ensimmäiset yksilöt lajeista havaittiin Suomessa vuonna 2005. Aluksi lajit sijoitettiin luokkaan tarkkailtavat tai paikallisesti haitalliset. Sittemmin ne ovat levinneet laajemmalle ja paikoin laittaneet alkuperäislajit ahtaalle. Myös muualla maailmassa ne ovat paikoin runsastuneet valtalajeiksi, mikä on johtanut muutoksiin vesiympäristössä ja alkuperäislajien runsaudessa. Uusissa ympäristöissä vierailla lajeilla ei usein ole riittävästi vihollisia, loisia tai sairauksia, jotta lisääntyvä kanta pysyisi kurissa.

Hopearuutana runsastuu tehokkaasti, koska naaraat voivat lisääntyä kloonaamalla ilman koiraita. Hopearuutana voi myös risteytyä ruutanan kanssa. Hopearuutana viihtyy rehevöityneissäkin vesissä ja selviää lampien talvisesta happikadosta. Se käyttää ravintovaroja tehokkaasti, mikä voi heikentää muiden eliöiden elinolosuhteita.

Mustatäplätokkoa on tavattu vilkkaiden satamien läheisyydestä. Vakiinnuttuaan se on alkanut levittäytyä ympäröivälle alueelle. Se kutee useita kertoja kesässä, ja pesäkoloaan puolustava koiras pyrkii häätämään muut kivenkoloissa elävät kalat. Mädin ja poikasten syöjänä mustatäplätokko voi olla uhka myös sisävesien kaloille, jos se pääsee esimerkiksi Saimaan kanavan kautta Vuoksen vesistöön.

Lähde