Uutiset

Yhteistyö Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön kanssa käynnistyy

Julkaistu: 18.04.2013, Kategoriat: ,

Suomen Vapaa-ajankalastajien keskujärjestö

Suomen Vapaa-ajankalastajien keskujärjestö

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on kaikkien kalastuksenharrastajien yhteinen järjestö. Se ylläpitää monipuolista, monilajista ja kestävän käytön mukaista kalastusta suosittuna suomalaisena luontoharrastuksena. Tämän edellytysten turvaamiseksi järjestö toimii vesien suojelun, kestävän kalakantojen hoidon ja toimivien kalastuslupajärjestelmien puolesta.

LuontoPortin ja SVK:n yhteistyön yhtenä päätavoitteena on vesiympäristön tilasta kertovien kalalajien, niin sanottujen indikaattorilajien seuranta. Tässä apuna voidaan käyttää LuontoPortin kalojen tunnistustyökalua sekä verkkosivuilla että mobiilisovelluksessa. Mobiilisovellus tarjoaa myös mahdollisuuden tallentaa kalahavaintoja suoraan kartalle oman havaintopäiväkirjan avulla.

LuontoPortin tunnistamismetodi palkittiin juuri Uuden Teknologian Säätiön Edelcrantz Challenge-innovaatiopalkinnolla.

Linkkejä