Uutiset

Ilmastonmuutos näkyy perhoslajistossa

Julkaistu: 06.09.2011, Kategoriat: ,

Keisarinviitta

Keisarinviittaa voi tavata jo Etelä-Lapissa. Kuva: Per-Olof Wickman

Suomen perhoslajisto muuttuu ilmaston mukana. Edelliseen uhanalaisarviointiin verrattuna perhoslajiston määrä on kasvanut 157 lajilla. Ilmastonmuutos on vaikuttanut perhoslajistoon siten, että monet aiemmin etelässäkin harvalukuiset tai ilmastollisista syistä hävinneet lajit ovat runsastuneet. Samalla suolajisto ja pohjoisen lajit ovat kärsineet ja niiden levinneisyysalueet siirtyneet kohti pohjoista.

Uuden uhanalaisarvioinnin mukaan vuonna 2010 perhoslajeja oli Suomessa 2559, kun kymmenen vuotta aiemmin luku oli 2 402. Muutos on todella suuri. Esimerkiksi kaakkoisimman Suomen aiemmat harvinaisuudet, kuten oliivikiiltoyökkönen ja koruyökkönen, kuuluvat nyt alueella yleisimpien lajien joukkoon ja ne ovat levittäytyneet Saaristomereltä Ilomantsiin saakka.

Uudessa uhanalaisarvioinnissa Punaisesta kirjasta poistettiin useita perhoslajeja, kuten koruyökkönen, kultaperä, havununna ja villakarvajalka. Nopeasta ja näkyvästä leviämisestä hyviä esimerkkejä ovat isot päiväperhoset. Kaakkois-Suomen entiset harvinaisuudet keisarinviitta, haapa- ja karttaperhonen esiintyvät jo Etelä-Lapissa.

Moni pohjoisen laji on nopeasti harvinaistunut Etelä- ja Keski-Suomessa. Esimerkiksi vielä 1990-luvun alussa Etelä-Suomessakin aivan yleisiä metsäpohjanmittaria ja pensasmittaria voi luonnehtia yleisiksi enää Vaasa-Joensuu-linjan pohjoispuolella. Sama kehitys näkyy myös soiden ja tuntureiden lajistossa. Tuntureiden ilmastossa tapahtuneet muutokset ovat ilmeinen syy perhoslajiston taantumiseen. Myös suolajiston kohdalla taantuminen tapahtuu etelästä alkaen, missä ojitus ja turpeenotto aiheuttavat suolajiston taantumista.

Kaikkein heikoimmin menee paahdeympäristöjen lajeilla. Vaikka ilmaston lämpenemisen olisi pitänyt hyödyttää paahdelajistoa, merkkejä tilanteen paranemisesta ei ole näkyvissä monenkaan uhanalaisen paahdelajin kohdalla. Sopivaa elinympäristöä ei enää ole juuri tarjolla. Tilanne huononee vanhojen esiintymien pirstoutuessa ja supistuessa yhä pienempiin laikkuihin rakentamisen ja umpeenkasvun takia.

Perhoslajistossa tapahtuvat muutokset ovat yksi herkimpiä seurattavissa olevia indikaattoreita muuttuvien ilmasto-olosuhteiden vaikutuksesta luontoomme.

Lähde