Uutiset

Intersik-hanke selvitti siian poikastuotantoa ja siikakantojen tilaa

Julkaistu: 20.10.2011, Kategoriat: ,

Tietoa siianpoikasten esiintymisestä kerättiin Intersik-yhteistyöprojektissa kolmen vuoden aikana. Intersik on hanke, jonka tavoitteena on ollut tuoda esille tietoa siian lisääntymisestä ja tilasta Pohjanlahdella yleisön, päättäjien ja tutkijoiden käytettäväksi. Hankkeessa ovat olleet mukana Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Suomesta ja Länsipohjan lääninhallitus Ruotsista. Hankkeen tarkoitus on ollut turvata siian lisääntymis- ja kasvualueita, varmistaa siikakantojen säilyminen ja edistää kestävää siian kalastusta.

Pohjanlahdella esiintyy kahta siikamuotoa. Vaellussiika nousee puroihin ja jokiin kutemaan ja karisiika kutee meressä. Intersik-hankkeen myötä selvisi, että karisiian poikastuotanto Selkämeren alueella ja rannikoilla on huomattavasti vähäisempää kuin Perämerellä. Tilanne on huolestuttava Selkämeren eteläosissa. Vaellussiian on havaittu lisääntyneen onnistuneesti myös erittäin pienissä joissa.

Siika on tärkeä Pohjanlahden rannikkoalueiden kalastukselle. Ammattikalastuksen saaliit ovat heikentyneet merkittävästi 90-luvun jälkeen.

Tutkimushankkeen tuloksia on tarkasteltavissa Intersikin verkkosivuilta.

Lue lisää