Uutiset

Järjestöt kehottavat hallitusneuvottelijoita toimiin ilmastokatastrofin torjumiseksi

Julkaistu: 18.05.2011, Kategoriat: ,

Yhdeksän ympäristö- ja kehitysyhteistyöjärjestöä kehottaa kannanotossaan hallitusneuvottelijoita toimiin ilmastokatastrofin torjumiseksi. Järjestöt toivovat, että kansallinen ilmastolaki ja EU:n päästövähennystavoite nostetaan tulevaan hallitusohjelmaan.

Suomi voisi energiansäästöä tehostamalla, uusiutuvia energialähteitä lisäämällä ja haitallisista energiamuodoista luopumalla vähentää päästöjä 40 % vuoteen 2020 mennessä ja 95 % vuoteen 2050 mennessä. Erityisesti turpeen polton tukemisesta on luovuttava, sillä sen päästöt ovat kivihiilen luokkaa ja turpeenotto aiheuttaa vahinkoa myös suoluonnolle ja vesistöille. Puolueita kehotetaan myös sopimaan taloudellisia ohjauskeinoja energiatehokkuuden ja energiansäästön parantamiseksi. Esimerkiksi vähäpäästöisten autojen voimakkaampi suosiminen verotuksessa olisi askel oikeaan suuntaan.

Järjestöt ehdottavat myös ministeriörakenteen uudistamista siten, että työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa olevat ilmasto- ja energia-asiat sekä liikenne- ja viestintäministeriön tehtävät liikenteen osalta siirrettäisiin osaksi ympäristöministeriötä.

Kannanoton esittävät Greenpeace, Kehitysyhteistyön palvelukeskus, Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys, Kirkon Ulkomaanapu, Luonto-Liitto, Maan ystävät, Natur och Miljö, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi.

Lähde