Uutiset

Järvitaimenen lisääntyminen heikkoa

Julkaistu: 17.03.2011, Kategoriat: ,

Napapiirin eteläpuolella erittäin uhanalaisen järvitaimenen kantojen tila on pysynyt viime vuosina jokseenkin ennallaan, mutta kuuma viime kesä näyttää olleen ongelmallinen taimenen poikasille. Viime vuosien hienoinen poikasten määrän kasvu taantui. Poikastiheys laski yhtä lukuunottamatta kaikissa koskissa. Kalastus on edelleen liian voimakasta, mikä aiheuttaa katoa emokaloissa ja sen myötä myös poikastiheydet jäävät alhaisiksi.

Kutupesien tutkimus kertoo kutevien emojen määrästä ja niiden koosta. Kutupesien lukumäärissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, mutta ne ovat kooltaan huolestuttavan pieniä. Tästä voidaan päätellä, että kutevat kalat ovat melko pienikokoisia, luultavasti enimmäkseen paikallista vaeltamatonta taimenkantaa.

Tiedot käyvät ilmi Keski-Suomen järvitaimenkantojen seurantatutkimuksesta, jota tekevät yhteistyössä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto ja Keski-Suomen järvitaimentyöryhmä.

Lähde ja linkkejä