Uutiset

Koulut voivat vaikuttaa ilmastonmuutokseen

Julkaistu: 15.12.2009, Kategoriat: ,

Kansanvälinen Co2nnect-hanke auttaa oppilaita ja opettajia – koulua kokonaisuudessaan, vähentämään hiilidioksidipäästöjään pienillä, mutta tehokkailla teoilla. Kampanja on osa EU:n Comenius-ohjelman SUPPORT: partnership and participation for a sustainable tomorrow-hanketta. SUPPORT-hankkeen tavoitteena on kestävän kehityksen kasvatuksen edistäminen. SUPPORT-hanke on puolestaan kehittynyt ENSI (Environment and School Initiatives network) –verkoston myötä.

Suomessa toimii aktiivisesti oma ENSI-verkosto, www.edu.fi/hankkeita/ensi/. CO2nnect-sivustoista vastaavat Norjan Utdanningsdirektoratet ja Bergenin yliopiston Skolelaboratoriet i realfag ja se on osa heidän omaa portaaliaan: sustain.no.

CO2nnect-hankkeella on monipuoliset ja mielenkiintoiset internet-sivustot, jotka ovat tutustumisen arvoiset. Koulujen kannatta harkita, voisivatko he omalta osaltaan vähentää hiilidioksidipäästöjä, esimerkiksi vähentämällä lasten ja nuorten koulumatkoihin liittyvää autoilua. Voisiko kouluun kulkea kävellen tai pyörällä, miksei talvella jopa hiihtämällä vanhaan tapaan?

Tutustu CO2nnect-sivustoihin: www.co2nnect.org