Uutiset

Kylmin Arktis on vaarassa kadota kokonaan

Julkaistu: 07.08.2013, Kategoriat: ,

Kylmin Arktis on vaarassa kadota kokonaan. Tämä käy ilmi syksyllä julkaistavasta laajasta Arctic Biodiversity Assessment -selvityksestä, jonka tuloksia on nyt jo nähtävillä osoitteessa www.arcticbiodiversity.is.

Selvityksen päähuomioihin kuuluu, että arktinen monimuotoisuus on heikkenemässä. Suurin uhka monimuotoisuudelle on ilmastonmuutos. Kylmimmän arktiksen alueen (High Arctic) raja siirtyy joka vuosi kaksi kilometriä pohjoiseen. Alue on vaarassa kadota kokonaan, millä on suuri vaikutus Arktiksen monimuotoisuuteen. Kylmimmällä arktiksella alueella tarkoitetaan aluetta, jolla vuoden lämpimimpänäkään kuukautena keskilämpötila ei ylitä viittä astetta.

Myös monet muut ihmisen aiheuttamat tekijät vaarantavat arktisen luonnon monimuotoisuutta. Esimerkiksi teiden, kaivosten ja patojen rakentaminen häiritsevät herkkää arktista lajistoa joillakin alueilla. Lisäksi saasteita ja vaaratilanteita aiheuttavat meriliikenne ja öljynporaukset.

”Hälytyskellojen on soitava. Olemme menettämässä ilmastomme tasapainottajan pohjoisnavalla. Sen lisäksi uhkaamme öljynporauksella ja öljyvuodoilla arktista ekosysteemiä, joka on muutoinkin vaikeuksissa lämpenemisen takia. Arktis on suojeltava ja ilmastopäästöt saatava laskuun nopeasti”, toteaa ohjelmajohtaja Tapio Laakso Greenpeacesta.

Arctic Biodiversity Assessment on 252 alan johtavan tutkijan tekemä selvitys, jossa kartoitetaan Arktiksen koko eläin- ja kasvikunta.

Lue lisää