Uutiset

Lintujen muuton salaisuudet selviämässä

Julkaistu: 22.12.2009, Kategoriat: ,

Ihmistä on kiehtonut vuosisatoja ajatus siitä, kuinka muuttolinnut pystyvät vuodesta toiseen suunnistamaan täsmälleen samoihin paikkoihin. Ratkaisuksi on ehdotettu milloin mitäkin, mutta yhdeksi syyksi on varmistumassa lintujen kyky havainnoida maapallon magneettikenttää. Saksan Oldenburgin yliopistossa tehty tutkimus osoittaa yhden lintulajin, meilläkin yleisen punarinnan (Erithacus rubecula) kyvyn havaita silmillään magneettikenttää.

Magneettikentän havaitsemiseen on esitetty muitakin mahdollisuuksia, mutta nyt punarinnoilla tehdyssä kokeessa silmät todettiin merkityksellisiksi. Silmien havainnot kulkeutuvat lintujen aivoihin, jossa on niin sanottu N-klusteri. Sen on epäilty liittyvän kiinteästi lintujen suunnistustaitoihin, sillä se on aktiivinen erityisesti yöaikaan, jolloin linnut usein mielellään muuttavat. Tutkimus tehtiin 36 punarinnalla. Ne pyydystettiin kevätmuuton aikana, jolloin niillä oli kova halu jatkaa muuttomatkaansa. Pyydystetyt punarinnat laitettiin suljettuun paikkaan, jossa ne pyrkivät jatkamaan matkaansa oikeaan suuntaan. Joidenkin punarintojen nokan ja aivojen välinen yhteys katkaistiin, toisella ryhmällä tätä yhteyttä ei katkaistu, kolmannella N-klusterin toimintaa vaurioitettiin ja neljälle tehtiin samankaltainen toimenpide, mutta klusteria ei kuitenkaan vaurioitettu. Toimenpiteiden jälkeen odotettiin viikko, jonka jälkeen punarintojen suunnistuskyky testattiin uudestaan. Nokan käsittely ei vaikuttanut suunnistamiseen, mutta ne linnut, joiden N-klusteria oli vaurioitettu, eivät enää kyenneet suunnistamaan.

Artikkeli on julkaistu Nature-julkaisussa:
www.nature.com/nature/journal/v461/n7268/full/nature08528.html