Uutiset

Luonnonsuojelujärjestöt esittävät metsien ja soiden suojelun lisäämistä valtion mailla

Julkaistu: 17.10.2012, Kategoria:

WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi esittävät metsien ja soiden suojelun lisäämistä valtion mailla. Metsähallitukselle ja ympäristöministeriölle luovutetussa esityksessä järjestöt ovat rajanneet maastokartoitusten ja muiden tietolähteiden avulla yli 500 valtion mailla sijaitsevaa metsä- ja suoaluetta, joita ehdotetaan suojeltaviksi. Järjestöjen mukaan valtion mailta löytyy paljon arvokkaita ja suojelemattomia metsiä ja soita. Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen vuoteen 2020 mennessä, ja valtiolla on suurimpana maanomistajana tässä tavoitteessa keskeinen rooli.

Yli 36 prosenttia Suomen uhanalaisista lajeista elää metsissä. Valtion mailla voitaisiin parantaa erityisesti lahopuusta riippuvaisten, kangas- tai suometsissä elävien lajien tilannetta. Samalla olisi mahdollista hidastaa ilmstonmuutoksen vaikutuksia, kuten pohjoisten lajien elinalueen supistumista.

Järjestöjen esityksessä on listattuna kohteita kaikissa Suomen maakunnista. Kaikki kohteet on rajattu kartalle ja niiden yhteispinta-ala on noin 150 000 hehtaaria. Laajimmat kohteet ovat tuhansien hehtaarien kokoisia kokonaisuuksia, mutta mukana on myös runsaasti pieniä ydinalueita ja suojelualueiden laajennuksia. Merkittävä osa kohteista on kartoitettu vapaaehtoisvoimin.

Metsähallitus tekee ensi vuonna esityksen valtion maiden uusista suojelukohteista osana METSO-ohjelmaa. Luonnonsuojelujärjestöjen esitys onkin siksi ajankohtainen. Järjestöt vaativat, ettei valtion maiden suojelun potentiaalia heikennetä sinä aikana, kun METSO:n ja soidensuojeluohjelman täydennyksiä valmistellaan. Esityksen kohteet esitetään jätettäväksi hakkuiden ja muiden metsänhoitotoimien ulkopuolelle ainakin vuoden 2014 loppuun asti. Järjestöt kehottavat Metsähallitusta myös lisäämään toimintansa avoimuutta ja ajantasaista tiedotusta.

Lähteet