Uutiset

Metsänomistajille ohjeet puustoisten perinneympäristöjen hoitamiseen

Julkaistu: 25.02.2011, Kategoria:

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio on julkaissut oppaan metsänomistajille. Oppaassa annetaan ohjeita puustoisten perinneympäristöjen ja metsien monimuotoisuuden säilyttämiseen ja kunnostamiseen. Kirja antaa vinkkejä myös siihen, kuinka tunnistaa metsälaitumen, hakamaan tai lehdesniityn.

Perinneympäristöt säilyvät vain kunnostamisen avulla. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion Puustoiset perinneympäristöt –oppaassa kerrotaan perinneympäristöjen merkityksestä koko luonnolle ja annetaan ohjeita näiden kohteiden hoitamiseen. Perinneympäristöt ovat uhanalaisia luontotyyppejä. Niiden säilymistä voidaan turvata vain jatkuvan hoidon avulla. Luonnon monimuotoisuuden lisäksi perinneympäristöt sisältävät paljon metsäkulttuuriin liittyviä asioita.

Opas antaa ohjeita myös siitä, kuinka metsäomistajat voisivat tarjota perinneympäristöjään lihakarjan käyttöön. Laidunnus auttaa pitämään tällaisia metsäympäristöjä hyväkuntoisina ja monimuotoisina.

Puustoiset perinneympäristöt –opas tehtiin hankkeen ”Puustoisten perinneympäristöjen monimuotoisuuden ja monikäytön turvaaminen” puitteissa. Vuonna 2010 päättynyt hanke oli Suomen Ympäristökeskuksen, Tapion, Rannikon metsäkeskuksen, Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Natur och miljö rf:n yhteinen hanke.

Linkkejä