Uutiset

SLL: Hallitusohjelma ympäristölle edellistä parempi, vitkuttelu ilmastolaissa korjattava

Julkaistu: 20.06.2011, Kategoriat: ,

Uusi hallitusohjelma sisältää Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä monia ympäristölle myönteisiä asioita verrattuna edellisen hallituksen ohjelmaan. Ympäristötavoitteiden toteutuminen riippuu kuitenkin vielä tulevista rahoituspäätöksistä ja lakimuutoksista.

“Uusi hallitusohjelma puuttuu esimerkiksi maatalouden vesistöpäästöihin ja pyrkii vahvistamaan ympäristöhallintoa”, sanoo luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen Suomen luonnonsuojeluliitosta. “Tämä merkitsee muutosta viime hallituksen ympäristöä ja ympäristöhallintoa heikentäneeseen politiikkaan. Ympäristön tilan heikkeneminen saattaa nyt hidastua, mutta luonnonvarapolitiikassa kova linja näyttää jatkuvan.”

Luonnonsuojeluliitto on pettynyt siihen, että kirjaus ilmastolaista jäi hallitusohjelmassa epämääräiseksi. Luonnonsuojeluliitto vaatii ilmastolain valmistelun aloittamista tämän vuoden aikana. Turpeen verotusta tulisi nostaa ehdotettua huomattavasti nopeammin ja tuntuvammin. Liiton mielestä on takaperoista kehitystä ja yllättävää, että viime vaalikaudella sovitut teollisuuden energiaverojen korotukset suurelta osin perutaan.

“Oli sen sijaan odotettavissa, ettei Fortumille luvattu uutta ydinvoimalupaa”, sanoo ympäristönsuojelupäällikkö Jouni Nissinen. “Hallitus ei kuitenkaan sitoutunut hylkäämään jo periaateluvan saaneiden kahden ydinvoimalan rakentamislupahakemuksia.”

Luonnonsuojeluliitto odottaa paljon hallitusohjelman sisältyvältä ympäristönsuojelulain uudistukselta. “Haaste on kova, kun lailla pitäisi turvata ympäristö- ja luontoarvot, torjua ilmastonmuutosta ja vähentää jätteiden syntyä”, sanoo Nissinen.

Liiton mielestä selvä ongelma on luonnonsuojelun rahoituksen riittämättömyys:

“Hallitusohjelma lupaa pysäyttää luonnon monimuotoisuuden vähenemisen, mutta ei osoita siihen riittävästi rahoitusta”, sanoo Ilpo Kuronen. “Lisärahaa tarvitaan, jotta luonnon köyhtyminen metsissä, soilla ja vesistöissä voidaan pysäyttää. Suoluonnon kannalta on kuitenkin hienoa, että hallitus pyrkii ohjaamaan turpeen kaivun jo ojitetuille soille. Metsäluonnon osalta on tärkeää, että luonnonsuojelun rahoitusta lisättiin. Myös vaelluskalojen suojelua tehostetaan eikä esimerkiksi Kollajan allasta voi rakentaa.”

Lähde