Uutiset

Talvivaara sai luvan laskea jätevesiään luontoon

Julkaistu: 13.02.2013, Kategoriat: ,

Kainuun ELY-keskus on antanut Talvivaaralle luvan laskea 1,8 miljoonaa kuutiometriä käsiteltyä jätevettä Vuoksen ja Oulujoen vesistöalueiden suuntaan. Talvivaara esitti alun perin 3,8 miljoonan kuutiometrin juoksuttamista. Marraskuussa tapahtunut kipsisakka-allasonnettomuus ja viime vuoden runsaat sateet ovat aiheuttaneet kaivosalueen vesivarastojen täyttymisen. Kainuun ELY-keskus katsoo, että yhdistettynä mahdolliseen kevättulvaan nämä tekijät aiheuttavat suuren riskin, minkä vuoksi kysymyksessä on ympäristönsuojelulain tarkoittama poikkeuksellinen tilanne. ELY-keskuksen mukaan mallinnuksen perusteella voidaan olettaa, että juoksutusmäärä ei aiheuta merkittävää ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jäteveden on noudatettava pitoisuuksiltaan ympäristöluvan ehtoja. Veden juoksuttaminen voidaan tarvittaessa myös keskeyttää.

Suomen luonnonsuojeluliitto on tuominnut jätevesien laskemisen vesistöön. Sen mukaan Kainuun ELY-keskus ei ole huomioinut peruuttamattomia ja laajoja ympäristölle aiheutuneita haittoja, jotka ovat jatkuneet useamman vuoden. Suomen luonnon suojeluliiton mielestä ELY-keskuksen toiminta ei vastaa ympäristöluvan valvontavelvoitteita. Talvivaara ei ole toimittanut riittäviä tietoja käyttämistään prosesseista, kaivosalueen altaista, toimintavarmuudesta ja vesien puhdistusvalmiudesta. ELY-keskus hyväksyi juoksutukset ennen kuin analyysit vesistövaikutuksista tai marraskuun vuodon vaikutuksista luontoon ovat valmistuneet.

“Kainuun ELY-keskus ei ole ajan tasalla. Se ei pysty tai halua toimia ympäristönsuojelulain mukaan”, sanoo Kainuun luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja Johan Heino.

Lähteet