Uutiset

Tummavetiset järvet vaikeuttavat ahventen ruokailua

Julkaistu: 25.08.2010, Kategoriat: ,

Pääasiassa näköaistinsa avulla ravintonsa saalistava ahven kärsii järvivesien tummumisesta. Monien järvien vesi on muuttunut vuosien saatossa ruskeaksi ja sameaksi. Syyksi tähän pidetään paitsi soiden ojittamista myös ilmastonmuutoksen aiheuttamia talvisateita. Leutoina ja sateisina talvina vesiin kulkeutuu valumavesien myötä ravinteita ja eloperäisiä aineita enemmän kuin aiemmin.

Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan professori Hannu Lehtosen kestävän kalastuksen tutkimusryhmän tutkimuksissa on huomattu, että tummissa vesissä ahven häviää ravintokilpailussa esimerkiksi särjelle. Lisäksi on huomattu, että erityisesti naaraspuoliset ahvenet kärsivät tästä tilanteesta eniten.

– Tutkimamme naarasahvenet jäivät tummissa vesissä pieniksi, sillä ne eivät syöneet yhtä tehokkaasti kuin kirkkaissa vesissä. Pienten naaraiden poikaset selviävät huonommin kuin isojen yksilöiden jälkeläiset, sanoo ryhmän tutkija Satu Estlander Helsingin yliopiston tiedotteessa.

Tutkimuksessa havaittiin naaraiden syövän kirkkaissa vesissä koiraita enemmän . Naaraiden onkin kasvettava mahdollisimman isokokoisiksi tuottaakseen paljon poikasia. Siksi ne tarvitsisivat enemmän ravintoa kuin koiraat.

Nyt tehdyssä tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että tummissa vesissä naarasahvenet eivät syöneet tarpeeksi ja ne jäivät pieniksi. Syytä tähän ei ole vielä löydetty.

Tummien vesien lisääntyessä voi siis olettaa isokokoisten naarasahvenien vähenevän. Olisikin kiinnitettävä erityistä huomiota kestävän kalastuksen suunnitteluun ilmaston
muutoksen edetessä.

Lähde

Helsingin yliopiston verkkouutiset: Järvivesien tummuminen vie ahvennaaraiden ruokahalun