Yhteistyökumppanit

Ilmasto-opas.fi

Ilmasto-opas.fi-verkkosivusto palvelee ilmastonmuutostietoa tarvitsevia kokoamalla yhteen käytännönläheistä, tutkittua ja luotettavaa tietoa ilmastonmuutoksesta. Kattavan tieteellisen taustatiedon lisäksi sivustolla tuodaan esiin konkreettisia hillintä- ja sopeutumiskeinoja.

Yhteistyökumppanimme

Birdlife, Helcom, Helsingin Yliopisto, Ilmasto-opas.fi, Nokia, Pohjois-Karjalan Sähkö, Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö, Suomen Ympäristökeskus, Tdwg, Ulkoasiainministeriö, Visit Finland, Ålandsbanken,