Yhteistyökumppanit

Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on kaikkien kalastuksenharrastajien yhteinen järjestö. Se ylläpitää monipuolista, monilajista ja kestävän käytön mukaista kalastusta suosittuna suomalaisena luontoharrastuksena. Tämän edellytysten turvaamiseksi järjestö toimii vesien suojelun, kestävän kalakantojen hoidon ja toimivien kalastuslupajärjestelmien puolesta.

LuontoPortin ja SVK:n yhteistyön yhtenä päätavoitteena on vesiympäristön tilasta kertovien kalalajien, niin sanottujen indikaattorilajien seuranta. Tässä apuna voidaan käyttää LuontoPortin kalojen tunnistustyökalua sekä verkkosivuilla että mobiilisovelluksessa. Mobiilisovellus tarjoaa myös mahdollisuuden tallentaa kalahavaintoja suoraan kartalle oman havaintopäiväkirjan avulla.

Yhteistyökumppanimme

Birdlife, Helcom, Helsingin Yliopisto, Ilmasto-opas.fi, Nokia, Pohjois-Karjalan Sähkö, Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö, Suomen Ympäristökeskus, Tdwg, Ulkoasiainministeriö, Visit Finland, Ålandsbanken,