Uutiset

Euroopan peltolinnusto on taantunut voimakkaasti

Julkaistu: 20.08.2013, Kategoria:

Peltosirkku. Kuva: Jari Peltomäki

Peltosirkku. Kuva: Jari Peltomäki

Euroopan peltolinnusto on taantunut noin puoleen viimeisen 30 vuoden aikana, ja taantuminen on jatkunut 2000-luvulla. Tulokset perustuvat 27 Euroopan maan linnustonseuranta-aineistoon.

Tulosten mukaan peltolinnut ovat ahdingossa kaikkialla Euroopassa. Suomessa peltolinnut ovat vähentyneet yli 40 prosenttia viimeisen 30 vuoden aikana. Vähenemisen syitä ovat esimerkiksi karjatilojen väheneminen ja elinympäristön yksipuolistuminen muun muassa salaojituksen vuoksi. Kaikkein pahin tilanne on peltosirkulla, joka on vähentynyt Suomessa 30 vuoden aikana peräti 99 prosenttia.

Metsälinnuston tilassa on huomattavissa alueellisia eroja. Länsi-Euroopassa metsälinnustot ovat pysyneet vakaina. Pohjoismaissa metsälinnusto on sen sijaan vähentynyt 1980-luvulta. Todennäköisiä syitä tähän ovat metsätalouden aiheuttamat muutokset metsien rakenteessa sekä ilmastonmuutos, joka heikentää boreaalisten lajien elinoloja. Esimerkiksi lehti- ja sekametsien sirittäjä on yksi voimakkaasti taantuneista metsälinnuista.

Tulokset perustuvat tuhansien vapaaehtoisten lintuharrastajien tekemiin laskentoihin. Linnustonseurantaa koordinoi Euroopassa European Bird Census Council ja Suomessa Luonnontieteellinen keskusmuseo. BirdLife Suomen verkkosivuilta ladattavassa Viljelmien siipiveikot -julkaisussa annetaan neuvoja peltolintujen tunnistamiseksi ja auttamiseksi.

Lue lisää