Uutiset

Inarinjärven kalaistutukset jatkuvat

Julkaistu: 09.05.2012, Kategoria:

Vuoden 2012 aikana Inarijärvelle ja sen sivuvesistöihin istutetaan noin 917 000 petokalan ja pohjasiian poikasta. Järvitaimenen poikasia istutetaan 128 000. Harmaanieriöitä istutetaan tänä vuonna hieman aiempaa enemmän, 36 000 kappaletta. Syksyllä istutetaan pohjasiikoja, joista 500 000 Inarijärveen ja 84 000 Repojokeen. Lisäksi istutetaan nieriöitä 169 000, pieniä petokaloja 190 000 ja isoja petokaloja 143 000 kappaletta.

Harmaanieriöitä istutetaan tänä keväänä viimeisen kerran. Lajin istutuksia on tehty vuodesta 1971 alkaen, ja on ollut hyötyä paikallisille kalastajille. Laji ei ole kuitenkaan alkanut lisääntyä luontaisesti. Nyt tehtävät istutukset jäävät viimeisiksi. Uudessa Suomen vieraslajistrategieassa harmaanieriä on luokiteltu tarkkailtavaksi ja paikallisesti haitalliseksi sisävesistöjen vieraslajiksi.

Istutukset perustuvat Inarijärven kalatalousvelvoitteeseen. Istutuksissa on toteutettu velvoitetarkkailun suosituksia, joiden mukaan järvitaimenia ja nieriöitä istutetaan mahdollisimman paljon ja siikaistutuksia vaihdetaan petokalaistutuksiin.

Lähde