Uutiset

SLL valittaa Raahen Laivakankaan kultakaivoksen jätevesipäätöksestä

Julkaistu: 10.05.2012, Kategoriat: ,

Suomen luonnonsuojeluliitto valittaa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä, joka sallii Raahessa sijaitsevan Laivakankaan kultakaivoksen jätevesien johtamisen suoraan Tuoreenmaanojaan. Luonnonsuojeluliitto vaatii Vaasan hallinto-oikeudelle jättämässään valituksesssa toimenpideluvan peruuttamista ja aluehallintoviraston päätöksen kumoamista.

Nordic Mines perustelee väliaikaista laskulupaa yhtiön alkuperäisten suunnitelmien viivästymisellä. Yhtiö on anonut lupaa johtaa jätevesiä putkea pitkin mereen. Purkuputki valmistuu vasta syksyllä 2012 ja kaivoksen vesivarastoallas on osoittautunut liian pieneksi. Kaivos on toiminut joulukuusta 2011 asti. Luonnonsuojeluliiton mukaan jätevesiä ei voi laskea ojaan, sillä pintavesistöt eivät kestä kaivoksen jätevesien aiheuttamaa kuormitusta.

Viime aikojen huonot uutiset kaivosten ympäristövaikutuksista osoittavat, että Suomi ei on kaukana tavoitteista, jotka on asetettu kansallisessa luonnonvarastrategiassa ja mineraalistrategiassa. Niiden mukaan Suomen tulisi olla aloitteellinen edelläkävijä luonnonvarakysymyksissä. Kaivosten jätteistä tulisi huolehtia asianmukaisesti, sillä lähiympäristön pilaantumisen lisäksi kyse on ihmisten hyvinvoinnista. Kaivostoiminnasta aiheutuvat myrkyt, kuten arseeni, elohopea ja syanidi kulkeutuvat ruokaketjussa esimerkiksi kalojen kautta lopulta myös ihmisen elimistöön.

Lähde