Uutiset

Kuntia kannustetaan luonnon vaalimiseen

Julkaistu: 06.04.2011, Kategoriat: ,

Kuntien arvokkaat luontotyypit 2011 on kaikille Suomen ja Ahvenanmaan kunnille osoitettu kirjekampanja, jonka tavoitteena on kannustaa kuntia omaehtoiseen lähiluonnon vaalimiseen ja monimuotoisuuden turvaamiseen. Kirjeen allekirjoittivat ympäristöministeri Paula Lehtomäki, asuntoministeri Jan Vapaavuori, Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Lea Kauppi, Ahvenanmaan maakuntahallituksen sosiaali- ja ympäristöministeri Katrin Sjögren ja Suomen Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Luonnon merkitys kuntalaisten hyvinvoinnissa on keskeinen. Luonnosta huolehtimisen ei tarvitse tarkoittaa suojelualueiden perustamista, vaan esimerkiksi perinnemaisemien niittäminen on arvokasta työtä luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Kuntien rooli luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa ja kestävän käytön edistämisessä on suuri, sillä esimerkiksi maankäytön suunnittelu on kuntien käsissä. Juuri kunnissa on myös paras paikallinen asiantuntemus oman alueen luontoon liittyvissä kysymyksissä.

Kirjeen mukana kuntiin lähetettiin tietolehtisiä, jotka kertovat kunnan tai sen lähialueen uhanalaisista tai erityisen arvokkaista luontotyypeistä. Kirjekampanjan idea on lähtöisin muista Pohjoismaista, joissa vastaavat kampanjat ovat onnistuneet herättämään vilkasta julkista keskustelua.

Lue lisää