Uutiset

Luonnonkukkien päivän retket kiinnostivat suomalaista

Julkaistu: 21.06.2011, Kategoria:

Yhteispohjoismaisena Luonnonkukkien päivänä sunnuntaina 19.6. järjestettiin yhteensä 114 opastettua kasviretkeä eri puolilla Suomea. Retkille osallistui arviolta 2600 alkukesän kasveista kiinnostunutta suomalaista. Pohjoismaissa osallistujamäärä kohosi lähes 10 000 retkeläiseen. Suomessa retkien järjestämisessä ja opastamisessa oli mukana reilusti yli 200 henkilöä.

Yksi Luonnonkukkien päivän retkistä suuntautui Hyvinkään Ridasjärvelle. Ridasjärvi on arvokas lintuvesien suojeluohjelmaan ja Naturaan kuuluva järvi. Sää oli kaunis ja monia rannan, lehdon, kedon ja niityn lajeja nähtiin retkellä kukassa. Ridasjärven kasvillisuuteen tutustui 27 osallistujaa.

“Retki oli erittäin onnistunut, vaikka kasviharvinaisuuksia ei retkellä havaittukaan. Onneksi meitä oli retkellä kolme opasta, koska kulkemamme reitti kulki pitkälti vain kapeaa polkua pitkin. Mukavaa oli, että retkellä oli mukana myös yläkoululainen, joka keräsi samalla kasveja koulussa tehtävää herbaariota varten”, kertoo oppaana toiminut Yrjö Ala-Paavola Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksestä.

Vuoden 2011 Luonnonkukkien päivän teemalajina oli tähtitalvikki (Moneses uniflora), joka viihtyy varjoisissa, tuoreissa metsissä, korvissa ja puronvarsilla. Vaatelias tähtitalvikki on taantunut etenkin maan eteläosassa esimerkiksi metsänhakkuiden ja luonnon pirstoutumisen vuoksi.

Luonnonkukkien päivän juuret ovat Tanskassa, jossa päivää on vietetty vuodesta 1988 lähtien. Suomessa teemapäivää on järjestetty vuodesta 2003 alkaen. Päivän tavoitteena on herättää kiinnostusta luonnonkasveihin ja edistää kasviharrastusta ja -tuntemusta. Luonnonkukkien päivä on vakiinnuttanut asemansa alkukesäisenä luonnonharrastustapahtumana.

Luonnonkukkien päivän järjestävät yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto, Natur och Miljö, Suomen Biologian Seura Vanamo, Societas pro Fauna et Flora Fennica, Metsähallitus Luontopalvelut, Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvimuseo, Suomen ympäristökeskus, Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL, Kasvityöryhmä ja WWF Suomi.

Maanteiden tienpientareet tulisi niittää vain kerran kesässä

Luonnonkukkien päivän järjestäjäryhmä lähestyi keväällä tienpitäjiä kirjeellä, jossa toivotaan, että maanteiden pientareet niitettäisiin vain kerran kesässä loppukesällä. Kustannussäästöjen lisäksi se auttaisi tienpientareiden monimuotoista elämää ja säilyttäisi kesäisen kukkaloiston teillä kulkijoiden iloksi. Mahdollinen kesäkuussa tehtävä niitto tulisi rajoittaa vain pientareen tienpuoleiseen osaan. Se yleensä riittää pitämään tien reunan riittävän avoimena liikenneturvallisuuden vaarantumatta.

Liikenneviraston vastauksen mukaan niiton laaja siirto ei ole kuitenkaan “kokonaisuudessaan mahdollista eikä tarkoituksenmukaista”. Perusteena virasto käyttää muun muassa urakoitsijoiden kaluston tarpeen kasvamista jos niitto tehdään lyhyen ajan kuluessa.

Lisätietoja
  • Sinikka Kunttu, Luonnonkukkien päivän vastaava, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 050 408 6422, sinikka.kunttu@sll.fi
  • Mika Kalliovirta, tutkija, SYKE, puh. 0400 148 677, mika.kalliovirta@ymparisto.fi (kysymykset tienvarsien niitosta)
  • SLL: Luonnonkukkien päivä
  • SYKE: Tienvarsien hoito -tietosivut
Lähde