Uutiset

Merikotkat ja tuulivoimaloiden sijoittelu

Julkaistu: 08.06.2010, Kategoriat: ,

Tuulivoimaloiden sijoittelulla voi olla merkitystä merikotkien (Haliaeetus albicilla) suojelemisen kannalta. Ulkomailta on ikäviä esimerkkejä siitä, miten huonosti sijoitetut tuulivoimalat ovat vahingoittaneet lintuja. Esimerkiksi Norjan rannikolla Smölassa yhden tuulipuiston luokse kuoli lähes 30 merikotkaa muutaman vuoden aikana. Erityisesti näille suurille linnuille, jotka kaartelevat nousevissa ilmavirtauksissa, tuulivoimalat ovat surmanloukkuja.

Suomeen suunnitellaan lukuisa määrä uusia tuulivoimaloita, joiden sijoittelussa täytyy ottaa huomioon merikotkien pesimäpaikat ja lentoalueet. WWF laati ohjeet sille, miten merikotkien törmäykset tuulivoimaloihin voitaisiin ehkäistä. Ohjeet luovutettiin asuntoministeri Jan Vapaavuorelle. Ohjeistuksessa korostetaan, että hyvällä suunnittelulla ongelmat voidaan välttää. Olisi esimerkiksi suositeltavaa jättää rakentamatta tuulivoimaloita merikotkien merkittävimmille poikastuotantoalueille, kuten Raippaluotoon. Ohjeita on tarkoitus päivittää sitä mukaa, kun saadaan lisätietoja.

Merikotka oli kuolemassa sukupuuttoon, mutta merikotkatyöryhmän toiminnan myötä merikotkakanta selviää jo ilman ruokintaa. Viime vuonna kuoriutui 349 poikasta, joka on ennätyksellisen suuri määrä.

Linkit