Uutiset

SLL julkaisi oppaan kaivosvaikuttamisesta

Julkaistu: 01.08.2013, Kategoria:

Suomen luonnonsuojeluliitto on julkaissut oppaan vuonna 2011 voimaan tulleesta kaivoslaista ja kaivoshankkeisiin liittyvistä lupa- ja viranomaisvaiheista. Opas auttaa malminetsinnästä ja kaivostoiminnan ympäristövaikutuksista kiinnostuneita kansalaisia seuraamaan kaivoshankkeiden luvituksen vaiheita ja osallistumaan niihin.

Paketti esittelee kaivoshankkeiden lupaprosessit, asiaan liittyvät viranomaiset ja heidän tehtävänsä. Lisäksi oppaassa tarkastellaan, mitä lait sanovat malminetsinnästä ja kaivostoiminnasta ympäristönsuojelun näkökulmasta. Oppaan lopussa on kerrottu myös viranomaisvalvonnasta ja valitusmenettelyistä.

“Kannustamme kansalaisia käyttämään oikeuksiaan ja osallistumaan kaivosten lupavaiheisiin. Etenkin kaivoshankkeiden lähialueiden asukkaiden paikallistuntemusta tarvitaan kaivosten ympäristöhaittojen arvioimiseksi”, sanoo tietopaketin koonnut Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin toiminnanjohtaja Tarja Pasma.

Opas on luettavissa SLL:n verkkosivuilta.

Linkki