Uutiset

Rahkasammalet vuoden 2011 lajiryhmä

Julkaistu: 25.02.2011, Kategoriat: ,

Suomen luonnonsuojeluliitto on valinnut vuoden 2011 lajiksi lajiryhmän rahkasammalet. Kaiken kaikkiaan rahkasammalten sukuun Sphagnum arvioidaan kuuluvan 150-350 rahkasammallajia. Suomesta löytyy noin neljäkymmentä eri rahkasammalta. Niistä kaksi on erittäin uhanalaista ja kaksi silmälläpidettävää. Samalla suolla olevasta rahkasammalmatosta voi löytää useita eri lajeja ja monissa eri värissä hohtavia sammalia.

Rahkasammalet peittävät suomalaisia soita ja kosteita metsiä ja muodostavat soiden turvekerrostumien perustan. Ne ovat suomalaisen luonnon tärkeitä hiilivarastoja. Ne sitovat itseensä ilmakehän hiilidioksidia, josta osa varastoituu pitkän ajan kuluessa suon turpeeseen. Lisäksi rahkasammalissa on metaania eli suokaasua hajottavia bakteereita. Metaani on voimakas kasvihuonekaasu. Rahkasammalten merkitys on siten olennainen suomalaisen luonnon ekosysteemeissä.

Rahkasammalilla on monia erityisiä ominaisuuksia. Ne pidättävät runsaasti vettä. Niitä onkin käytetty aiemmin monissa kotoisissa tehtävissä seinähirsien tiivistäjinä ja vessanpaperina. Rahkasammalta voi käyttää myös kasvien hoidossa ja uusimisessa. Rahkasammaleen avulla on myös mitattu ilman saastepitoisuuksia. Monimuotoinen rahkasammalsuku ansaitseekin tänä vuonna erityistarkastelua.

Lähteet: