Uutiset

Suomen metsistä löytyi lähes 50 tieteelle uutta lajia

Julkaistu: 26.01.2012, Kategoriat: ,

Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelman (PUTTE) toisen kauden tutkimushankkeissa on löydetty yli 150 Suomelle uutta lajia, joista lähes 50 on tieteelle uusia. Suurimmaksi osaksi uudet lajit ovat sieniä, kaksisiipisiä ja kalkkikallioiden jäkäliä. Myös aiemmin puutteellisesti tunnettujen lajien esiintymisestä on saatu runsaasti tietoa.

Hankkeissa selvitettyjen lajien pääasiallisia elinympäristöjä ovat lehdot, kalkkikalliot ja lahopuuta sisältävät metsät. Hankkeen tuottamien tietojen myötä näiden elinympäristöjen merkitystä ja hoitotarvetta voidaan arvioida paremmin. Esimerkiksi kalkkikallioiden suojelutarve on suurempi kuin mitä aikaisemmin on ajateltu.

Vuonna 2003 käynnistynyt, PUTTE-tutkimusohjelma tuottaa tärkeää tietoa Suomen metsälajistosta. Tähän mennessä tutkimusohjelmassa on löytynyt yli 1600 Suomelle uutta lajia, joista 230 on tieteelle uusia. Hankkeissa on saatu runsaasti uutta tietoa uhanalaisten lajien levinneisyydestä ja elinympäristövaatimuksista. Tietojen avulla luonnon kestävää käyttöä voidaan suunnitella entistä paremmin. Hankkeiden tuottamien tietojen avulla uhanalaisarvioinnin piiriin tulee arviolta 300-1000 uutta lajia.

Lähde