Uutiset

Uhanalaisten lajien esiintymistiedot metsäalan ammattilaisille ja maanomistajille

Julkaistu: 07.12.2010, Kategoriat: ,

Ympäristöhallinnon keräämät uhanalaisten lajien esiintymistiedot aiotaan antaa metsäalan ammattilaisille ja maanomistajille. Tällä pyritään turvaamaan, ettei uhanalaisia lajeja vahingossa hävitetä eikä niiden elinympäristöjä tuhota.

Neljän vuoden ajan on kokeiltu toimintamallia, jossa uhanalaisuustiedot on annettu metsätalouden eri organisoijille. Metsätoimija on saanut itse päättää, mitä lajeja haluaa suojella, sillä vain kaikkein harvinaiset lajit on suojeltu lakipäätöksillä. Lajitietojen lisäksi on lähetetty tietoa lajien elinympärsitövaatimuksista ja hoitosuosituksista. Maanomistajat ovat voineet olla mukana hakkuusuunnitelmien teossa. Toimintamallia on testattu Lounais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa.

Toimintamalli on saanut myönteistä palautetta ja se aiotaankin ottaa nyt laajempaan käyttöön. Projektipäällikkö Terhi Ajosenpää pitää tätä tärkeänä, sillä malli tehostaa metsä- ja ympäristöalojen yhteistyötä. Lisäksi malli oikeasti mahdollistaa lajien suojelun, sillä paikkatiedon lisäksi toimijat saavat ohjeita lajien turvaamiseen.

Lähde:

Yle, Luonto ja ympäristö: Luonnonsuojelu tehostuu – maanomistajille paikkatieto uhanalaisista lajista