Uutiset

Meritaimenkantojen tila heikko Suomessa

Julkaistu: 22.11.2011, Kategoria:

Itämeren rannikkovaltioista Suomessa meritaimenen tila on heikoin. Rannikkojoissa tavattiin syksyn sähkökalastuksissa taimenen kesänvanhoja luonnonpoikasia edellisvuosia vähemmän. Esimerkiksi Tornionjoen sivujoessa Pakajoessa ja Isojoessa poikastiheys jäi pitkän aikavälin keskiarvoa pienemmäksi.

Meritaimenkantojen tilaan vaikuttavat sekä luonnonolosuhteiden vaihtelu että ihmistoiminnan aiheuttamat muutokset joessa ja meressä. Ongelmia ovat vaelluspoikasten suuri kuolevuus meressä ensimmäisen merivuoden aikana sekä liiallinen kalastus. Kalastuksessa suurin osa meritaimenista tarttuu muiden lajien pyynnin yhteydessä alamittaisina pienisilmäisiin verkkoihin. Vain hyvin harvat emokalat pääsevät palaamaan merestä kudulle kotijokeensa.

Meritaimenjokien tilaa voidaan parantaa muun muassa vesiensuojelutoimilla, kunnostuksilla ja kalaportailla. Kalastusta voitaisiin vähentää esimerkiksi jokisuita rauhoittamalla ja verkkojen pienintä sallittua silmäkokoa suurentamalla. Muissa Itämeren maissa näillä toimilla on saatu hyviä tuloksia.

Vuoden 2010 uhanalaisuusluokituksessa meritaimenen luonnonkantojen tila arvioitiin äärimmäisen uhanalaiseksi.

Lähde