Uutiset

Ympäristöjärjestöt: Talvivaara suljettava

Julkaistu: 24.04.2013, Kategoria:

Suomalaiset ympäristöjärjestöt vaativat Talvivaaran kaivoksen sulkemista. BirdLife Suomi, Dodo, Greenpeace, Luonto-Liitto, Maan Ystävät, Natur och Miljö, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Virtavesien hoitoyhdistys toteavat yhteisessä julkilausumassaan, että Talvivaaran sulkeminen olisi tarjolla olevista huonoista vaihtoehdoista vähiten huono. Kaivos ei ole missään vaiheessa toiminut suunnitellulla ja hyväksyttävällä tavalla, vaan se on aiheuttanut jatkuvia ympäristöongelmia ja näyttänyt vaarallista esimerkkiä muille kaivosyhtiöille. Suomi ei voi olla kestävän kaivannaisteollisuuden mallimaa, mikäli Talvivaaran esimerkillä osoitetaan, että ympäristöstä ei välitetä.

Järjestöjen mukaan ympäristövastuulliseen toimintaan ei päästä johtajia tai omistajia vaihtamalla, vaan kaivos pitäisi suunnitella kokonaan uudelleen. Kaivos altaineen on rakennettu huonosti eikä käytetty liotusprosessi sovi Suomeen. Liotusprosessin ympäristöriskien arviointi on ollut riittämätöntä. Kaivostoiminnan jatkamisen riskit olisivat lausuman mukaan vakavampia kuin kaivoksen alasajosta mahdollisesti seuraavat ympäristöriskit ja raskasmetallivuodot.

Järjestöt eivät usko Talvivaaran kykenevän korvaamaan aiheuttamiaan ympäristövahinkoja tulevilla voitoillaan. Prosessin jatkamisen sijaan tulisi ympäristöhaittojen minimoimiseksi alkaa suunnitella alasajoa, jonka tukena toimisi tieteellisesti uskottava ja puolueeton asiantuntijaryhmä.

Lue lisää