Uutiset

SLL: Talvivaaran uraanilupa vaaraksi ympäristölle

Julkaistu: 01.03.2012, Kategoriat: ,

Suomen luonnonsuojeluliitto on pettynyt valtioneuvoston päätökseen antaa Talvivaaran kaivokselle lupa ryhtyä uraanikaivokseksi.

“Ympäristöään laajalla alueella pilannut kaivosyhtiö on nyt ympäristölleen entistä vaarallisempi”, sanoo suojelupäällikkö Jouni Nissinen Suomen luonnonsuojeluliitosta. Nissisen mielestä valtioneuvoston ei olisi pitänyt antaa lupaa uraanin talteenotolle, koska kaivoksen vanhatkin ongelmat ovat ratkaisematta. Uraaninlouhinta lisää kaivoksen ympäristöongelmia. Uraanin rikastaminen ja käyttö aiheuttavat ydinjäteongelman.

Talvivaaran tarkoituksena on myydä uraania ydinvoimateollisuuden käyttöön. Uraanin rikastaminen ei ole Suomessa mahdollista ydinsulkusopimuksen vuoksi, joten uraani on kuljetettava ulkomaisiin ydinasevaltioihin jalostettavaksi. SLL on huolissaan ydinpolttoaineen kuljettamiseen liittyvistä riskeistä.

Luonnonsuojeluliiton mielestä Talvivaaran toiminta tulisi keskeyttää kunnes ympäristöongelmat on saatu ratkaistua. Sen mukaan Talvivaara on pilannut ympäristöä laajasti, eikä yhtiön vastuullisuuteen ympäristönsuojelussa voida luottaa. Paikalliset asukkaat ovat ilmoittaneet metsätuhoista, pilkkiavannoista nousevasta puuroisesta tahnasta ja haisevista kalaverkoista.

Talvivaara olisi Suomen ensimmäinen uraanikaivos yli viiteenkymmeneen vuoteen.

Lähde