Uutiset

Sorsatuskausi alkoi

Julkaistu: 21.08.2012, Kategoria:

Jouhisorsa

Jouhisorsa luokitellaan Suomessa vaarantuneisiin lajeihin. Kuva: Jari Peltomäki

Sorsastuskausi alkoi maanantaina 20.8. Kauden alkaessa BirdLife Suomi ja Suomen Metsästäjäliitto muistuttavat sorsastajia, että ammuttava lintu on aina tunnistettava ennen laukausta. Ampumamatka on pidettävä lyhyenä, haulikolla alle 30 metrissä. Noutavan koiran käyttö metsästysksessä on suositeltavaa. Lisäksi järjestöt suosittelevat metsästyksen kohdistamista kannoiltaan vakaisiin ja runsaslukuisiin lajeihin, kuten sinisorsaan ja telkkään.

- Vähentyneiden lajien metsästämistä pitäisi välttää, vaikka metsästys ei olisikaan pääsyy lajin vähenemiseen. Metsästyskuolleisuuteen on helpompi puuttua kuin muihin tekijöihin, perustelee BirdLifen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi.

Sinisorsan pesimäkanta on pysynyt vakaana viime vuoteen verrattuna. Kannan koko on arviolta 200 000 paria. Tavikanta runsastui hieman, mutta on pitkäaikaiskeskiarvoa pienempi. Haapanan kanta on taantunut 1980-luvulta lähtien.

Vuonna 2010 julkaistun kansallisen uhanalaisuusarvioinnin mukaan jouhisorsa, heinätavi, tukkasotka ja punasotka on luokiteltu uhanalaisiksi. Jouhisorsan pesimäkanta on pienentynyt voimakkaimmin. Heinätavi puolestaan on ollut aina harvalukuinen. Tukkasotka, punasotka ja nokikana ovat taantuneet pitkään.

Hanhista metsähanhien kanta on heikentynyt, ja lajin metsästystä onkin rajoitettu maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Meri- ja kanadanhanhikannat taas kestävät hyvin metsästystä, sillä ne ovat kasvaneet pitkään.

Tiedot kantojen koosta käyvät ilmi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Suomen riistakeskuksen yhteisistä vesilintulaskennoista.

Lähteet