Uutiset

Valkoposkihanhia vähemmän kuin viime vuonna

Julkaistu: 16.08.2010, Kategoria:

Suurina laumoina puistoissa laiduntavat valkoposkihanhet ovat tulleet tutuiksi erityisesti Helsingin ja Espoon asukkaille viime vuosina. Määrä on kasvanut vuosi vuodelta, mutta nyt ensimmäistä kertaa lintujen määrä on kuitenkin kääntynyt laskuun. Heinäkuun lopussa Suomen ympäristökeskuksen ja ympäristöministeriön tutkijoiden kyseisellä alueella tekemien laskelmien yhteydessä tavattiin yhteensä 3265 valkoposkihanhea. Poikueita näistä oli 192.

Viime vuodesta poikasmäärä laski 18 prosentilla ja aikuisten lintujen määrä kahdella prosentilla. Poikueitten ja poikasmäärien vähenemisen syyksi epäillään kylmää ja tuulista kesäkuun alkua, jolloin osa poikueista on voinut tuhoutua. Heinäkuun kuivuus puolestaan sekä valkoposkihanhille sopimattomien kasvilajien leviäminen (kuten ketohanhikit ja niittyhumalat) on vähentänyt ravinnon määrää. Samoin kylmä edellistalvi on voinut heikentää aikuisten lintujen kuntoa ja pesiminen ei ole onnistunut. Valkoposkihanhien kokonaismäärä väheni kuudella prosentilla viime vuodesta.

Valkoposkihanhien määrä pääkaupunkiseudulla on tähän saakka kasvanut voimakkaasti ja nopeasti. Määrä on vuosien 1996-2003 aikana kasvanut keskimäärin 47 prosenttia vuodessa ja tämän jälkeen keskimäärin 22,5 prosenttia vuodessa. Vaikka hanhien määrä pääkaupunkiseudulla on nyt hidastunut, määrä muualla Suomessa jatkaa voimakasta kasvua.

Eniten valkoposkihanhia havaittiin Espoon Tapiolan Otsolahdessa (470 yksilöä) ja Helsingin Suomenlinnassa (406 yksilöä). Korkeasaaressa hanhia laskettiin olevan 223 yksilöä. Tarkempi tilasto löytyy Suomen ympäristökeskuksen sivuilta.

Pesivien parien havaintomääriä koko Suomessa eri vuosina:

  • 1995: 32
  • 2003: 550
  • 2007: 1900
  • 2009: 3000-3500

Runsastuminen kertoo hanhien sopeutumisesta Suomen luontoon ja siitä ettei kannan kasvulle ole toistaiseksi suurempaa rajoittavaa tekijää.

LuontoPortista löydät lisätietoa linnusta

Lähde

ymparisto.fi: Valkoposkihanhien määrä väheni ensimmäistä kertaa