Uutiset

WWF Suomen julkaisema raportti selvittää suomalaisten vesijalanjälkeä ja sen vaikutuksia

Julkaistu: 22.05.2012, Kategoria:

Suomalaisen vesijalanjälki on lähes 4000 litraa vuorokaudessa ja puolet tästä on peräisin ulkomailta. Tämä käy ilmi WWF Suomen raportista, joka selvittää suomalaisten vesijalanjälkeä ja sen vaikutuksia. Vesijalanjäljellä tarkoitetaan vesimäärää, joka tarvitaan kuluttajan käyttämien hyödykkeiden tuottamiseen.

Suomalaisten vesijalanjäljestä 82 prosenttia muodostuu maatalouden vedenkulutuksesta. Merkittävimpiä lähteitä suomalaisten ulkomailta peräisin olevalle niin sanotulle siniselle vesijalanjäljelle eli pohja- ja pintavesien kulutukselle ovat aasialaisten Indus- ja Ganges-jokien valuma-alueet. Alueiden maissa, kuten Intiassa, Afgansitanissa ja Kiinassa vettä kuluu runsaasti puuvillan, riisin ja sokeriruo’on viljelyyn.

Indus ja Ganges vaikuttavat miljardien paikallisten ihmisten elämään. Induksella vallitsee vakava vesipula kahdeksan kuukautta vuodessa, Gangesilla viisi. Silti suomalaiset ovat kilpailemassa samoista vesivaroista.

Itse litramäärää tärkeämpää vesijalanjäljessä on se, minkälainen vesitilanne on alueilla, joihin jalanjälki vaikuttaa. Esimerkiksi Intiassa maatalouden kasteluveden kulutus on johtanut pohjavesien ylipumppaukseen, mikä tarkoittaa sitä, että vettä käytetään nopeammin kuin mitä se uusiutuu.

Kuluttaja voi pienentää omaa vesijalanjälkeään esimerkiksi ruokavalioon liittyvillä valinnoilla. Kasvispainotteisen ruoan jalanjälki on pienempi. Maito ja liha taas ovat suurimmat yksittäiset tuoteryhmät suomalaisten vesijalanjäljen takana.

Lue lisää